Főoldal » Bemutatkozunk » A módszerről

A módszerről

A dráma eszköztárának alkalmazása a tanulásban - nevelésben többirányú nyitottságra, toleráns, demokratikus gondolkodásmódra ösztönöz, segíti a kölcsönös megértést, az empátiát. Fejleszti az elemző képességet, kérdezni tanít.  Segít eligazodni mai világunk kommunikációs labirintusában. Pozitív értékszemléletet közvetít, bár témái sokszor rázósak, mintát mutat föl, de nem elégszik meg a sztereotípiákkal.
Arra bátorítja a játszókat, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben is képesek legyenek vállalni saját döntéseik után a felelősséget. Konfliktusokat szervez annak érdekében, hogy a csoport a mindenki számára fontos probléma végére járjon.

Célunk, hogy a tanulók a dráma és a színházi kifejezőeszközök megismerésével és alkalmazásával hatékonyabban kommunikáljanak. Mindennapi életük tapasztalatait és érzéseit képesek legyenek megosztani egymással egy közös játék alkalmával, vagy egy történet formálása közben.