Főoldal » Nemzetközi együttműködés

Nemzetközi együttműködés

Szociálpedagógia és kreatív módszertani eljárások a segítésben

Intenzív Program, Finnország, 2009. 02. 09. – 2009. 02. 20.
Pirkanmaa University of Applied Sciences Wellbeing services/Degree Programme in Social Services, Tampere;
Mainiemi Development Centre for Substance Abuse Treatment, Hämeenlinna

Az IP céljainak rövid ismertetése:
Az alkohollal és droggal kapcsolatos visszaélések és sérülések az egyik legnagyobb egészségügyi és szociális problémaként reprezentálódnak Európában. Nyilvánvaló az összefüggés a társadalom egészségi állapota és gazdasági teljesítménye között; a droggal való visszaélés nagyon komoly egészségügyi és társadalmi problémák gyökere, a használók munkaképességének és társas kommunikációjának jelentős csökkenését vonva maga után.
Az orvosi kezelés után nem maradhat el a szociális rehabilitáció. Szociálpedagógiai szempontból a reaktivitás és a cselekvő részvétel elősegítése az ilyen irányú programoknak a legfőbb célja.

Az IP célja fejleszteni a hallgatóink készségeit, mélyreható ismeretekhez és szakmai tapasztalatokhoz segíteni őket, hogy a szociális és gyógypedagógiai ellátó szférában jó eséllyel boldoguljanak, foglalkozzanak majd a drogabúzust elszenvedett fiatalok és felnőttek rehabilitációjával.

Az IP (a pályázó finn partner tervezésében) tartalmaz – többek között – előzetesen készített riportokat az ellátó rendszer és drogprobléma helyi sajátosságairól; előadásokat és műhelymunkákat a kreatív módszerekre és szociálpedagógiai megoldásokra fókuszálva; „kreatív napokat” szervez a résztvevő csoportok számára a Mainiemi Fejlesztő Központban stb.

A magyar csoport szerepe az IP megvalósítása során:
prezentáció készítése a hazai gyakorlatról;
interjúk felvétele a szociális és terápiás ellátórendszerben;
a hazai segítő és drog-prevenciós szakma feltérképezése;
a részt vevő országokkal való együttműködés az IP előtt (virtuális tanulási felület szervezésében a Moodle segítségével) alatt és után;
a magyar csoport további feladatainak (2010-11) megtervezése;
az IP értékelése és eredményeinek adaptációs lehetőségei.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának a projektbe meghívott diákjai (5 fő) elkötelezettek az IP megvalósításában. Drámapedagógiai és gyógypedagógiai tanulmányaik során szerzett elméleti és gyakorlati tapasztalataikat a projekt megvalósításában is képesek lesznek kamatoztatni. Vállalják, hogy az IP-ben részt vevő országok, és a finn partner diákjaival és oktatóival legjobb tudásuk szerint együttműködnek a projektben felvázolt célok elérésének érdekében.
Intézményünk számára is innovatív pedagógiai továbbélése lehet ennek az együttműködésnek, hogy a gyógypedagógiai és drog-prevenciós alkalmazásokat a drámapedagógiával, a színházterápiával és egyéb kreatív művészetpedagógiai eljárásokkal segíti meg.

A projekt megvalósításában együttműködő civil szakmai partnerek:
Megálló Csoport
www.stopgroup.hu
21. Színház a Nevelésért Egyesület
www.szinhaz21.hu